AquaFol pH

 

AQUA FOL PH

AquaFolpH

AquaFol pH redukuje twardość wody i obniża jej pH, zapewnia optymalną skuteczność. AquaFol pH powinien być stosowany niemal z każdym zabiegiem i preparatem. NIE JEST ADJUWANTEM ANI PESTYCYDEM. Skuteczność wielu agrochemikaliów jest ograniczona kiedy stosuje się je w wodzie twardej o odczynie alkalicznym czy zanieczyszczonej nierozpuszczalnymi drobinami ciał stałych. Czynniki regulujące twardość oraz odczyn wody posiadają właściwości wiązania jonów metali i dwuwęglanów, zmniejszają pienienie cieczy roboczej i zapobiegają jej szybkiemu parowaniu z powierzchni traktowanych roślin.

Wiele gospodarstw jest zmuszonych do korzystania ze źródeł wody zasadowej albo bogatej w wolne kationy wapnia, magnezu czy dwuwęglanów (twardej). W takim wypadku należy użyć AquaFol pH, który zawiera:

• długołańcuchowe polimery zmiękczające wodę
• czynnik sekwestrujący trwale izolujący wolne, niepożądane kationy
• czynnik buforujący doskonalący mieszalność oraz kompatybilność z agrochemikaliami
• czynniki zakwaszające i zapobiegające alkalicznej hydrolizie agrochemikaliów

Woda miękka – 0,2 l na 100 l wody

Woda średnio twarda - 0,3 l na 100 l wody

Woda twarda – 0,4 l na 100 l wody

 

Zapytaj o produkt

sączki laboratoryjne